(Sociale) veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via de enquêtetool van Vensters. In de groepen wordt aan (sociale)veiligheid gewerkt door middel van ons aanbod Well-beig en "De vreedzame school".  Samen met kinderen en medewerkers hebben wij een grondwet opgesteld. Dit zijn afspraken en verwachtingen naar elkaar ten aanzien van veiligheid, inclusiviteit en omgangsnormen op het kindcentrum.

Anti-Pestprotocol

In de onderstaande link vindt u het Anti-pestprotocol van De Vreedzame School, dat wordt ingezet bij pestsituaties. 

 

Privacy en beveiliging digitale leeromgeving