Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De wijze waarop leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen het Kindcentrum hiervoor ter beschikking heeft, staan omschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Een samenvatting van het SOP is hieronder te downloaden.