Missie en Visie

Visie en Pijlers

Als kinderen ons kindcentrum verlaten, kunnen ze als zelfstandige jonge mensen een volgende stap in hun schoolloopbaan en leven zetten. Ben je van Rijnvliet, dan ben je creatief en durf je buiten bestaande kaders te denken. Onze kinderen blijven overeind in een maatschappij die snel verandert. Ze zijn in staat zich aan veranderende omstandigheden aan te passen, zonder daarbij de ‘eigen ik’ uit het oog te verliezen. Sterker nog: op Rijnvliet leer je om actief een bijdrage te leveren aan de maatschappij, vanuit je eigen kracht, talenten en mogelijkheden. Niet afwachten dus, maar je verantwoordelijkheid nemen!

Well-being

Het pedagogisch klimaat en veiligheid binnen het kindcentrum vormen de basis voor de ontwikkeling van kinderen en medewerkers. Het is niet voor niks dat het curricullum Well being de eerste pijler is van onze aanpak en ons aanbod. We zijn ervan overtuigd dat als kinderen zich fysiek en mentaal welbevinden, als ze zich kunnen inspannen én ontspannen, als ze onderdeel zijn van een positieve groep en zich emotioneel vrij (en goed) voelen, dat kinderen alleen dan tot optimale ontwikkeling komen. Kortom, dit is een voorwaarde om tot leren te komen.

Ondernemerschap

Ondernemerschap staat hoog in ons vaandel. We zijn positief en denken in mogelijkheden en oplossingen. We pakken aan, zijn daadkrachtig en tonen lef. Daarbij zijn we flexibel en bewegen gemakkelijk mee met nieuwe ontwikkelingen. Ondernemend betekent ook dat we de dingen die we doen zo efficiënt mogelijk doen. Steeds op zoek naar de juiste balans tussen kosten en opbrengsten. We zien het Kindcentrum als een zichtbare gemeenschap van kinderen, ouderen en professionals. Iedereen heeft daarbinnen zijn rol en verantwoordelijkheid. We zoeken continu naar kansen om het netwerk optimaal in te zetten of uit te breiden. We maken handig gebruik van elkaars krachten, kwaliteiten en inzet. We zijn in voortdurende dialoog met kinderen en ouders. Ouders zijn onze educatieve partners. In samenwerking met hen kunnen we onze ambities waarmaken. Ons kindcentrum staat midden in de wijk. In ons kindcentrum leer je het echte leven kennen. Toepassen wat je leert, daar gaat het om. We doen dit door continu samen te werken binnen ons netwerk en de wijk.

Passie

Relatie, competentie en autonomie zijn belangrijke pijlers binnen onze pedagogische uitgangspunten. Zonder relatie wordt er niet geleerd. Elk kind, elke ouder, elke professional moet zich te allen tijde veilig voelen en een relatie aan kunnen gaan. We doen dit vanuit positiviteit, zorgzaamheid en authenticiteit. We zijn positief, gedreven en doen ons werk met plezier en aandacht. Dat stralen we uit door wie we zijn en wat we doen. We werken met hart en ziel aan de ontwikkeling van kinderen; die drijfveer delen we. We zijn enthousiast, sprankelend en levenslustig. We hebben er elke dag weer zin in. Bovenal zijn we ‘echte’ mensen. Authentiek en zorgzaam. Elke professional brengt vanuit zijn of haar eigen bezieling en passie met grote betrokkenheid kennis en vaardigheden op anderen over. Binnen het Kindcentrum is er volop ruimte voor de bezieling en passie van ieder kind. In het dagprogramma wordt hier ruimte voor gecreëerd.

Avontuur

We durven op avontuur te gaan. We zijn creatief en denken out of the box. We hebben de moed om waar nodig vaste patronen en structureren te doorbreken. De routine in te wisselen voor het experiment. Grenzen verleggen. Nieuwe dingen ontdekken. Zo komen we stap voor stap verder. We durven op avontuur te gaan en uitdagingen aan te gaan. Experimenten, nieuwe dingen durven: het hoort er allemaal bij. En dus ook: fouten maken en daarvan leren. Bij Kindcentrum Rijnvliet mag je geen fouten maken, maar moet je fouten maken. Zo maak je elke dag een nieuwe stap. We bieden kinderen afwisseling. Bijvoorbeeld tussen ontspanning, inspanning, kennis nemen van belangrijke ontwikkelingsgebieden, samen, alleen, jong, oud. Leren is een avontuur op Kindcentrum Rijnvliet. Ons leren is onderzoekend leren, aan de hand van projecten en instructie. Zo bieden we kinderen volop kansen om 21st century skills eigen te maken. We halen de wereld binnen, en treden de wereld tegemoet.