Medezeggenschap

Elke school en elk kindcentrum heeft een MR. In een MR zitten personeelsleden en ouders. Samen praten zij mee over onder meer de ontwikkelingen van de organisatie. Daarnaast bekijkt een MR jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het kindcentrum.

Heb je als ouder een vraag voor de MR? Dan kan je een mail sturen naar: KindcentrumRijnvliet-MR@spoutrecht.nl 

Op de foto van links naar rechts: Carry Bootsman (mentor), Maaike Koning (ouder), Esther van Laarhoven (mentor) en Germen Heuveln (ouder).

Medezeggenschap – SPO Utrecht

Notulen 2023-2024

Notulen 2022-2023

Notulen 2021-2022

Notulen 2020-2021

Notulen 2019-2020