Activiteitencommisie

De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke activiteiten worden georganiseerd.

Op dit moment bestaat de activiteitencommissie van KC Rijnvliet uit Pleun, Jolanda, Sandeep en Martine. Onze kinderen zitten momenteel in de groepen 3, 5 en 7  (en op het Kinderdagverblijf) van het Kindcentrum.

Wat doet de activiteitencommissie?

De activiteitencommissie organiseert gedurende het jaar – samen met leerkrachten, medewerkers van het KDV en de oudercommissie van het KDV – activiteiten zoals de jaarlijkse Sinterklaasviering, het kerstdiner, het lenteontbijt, de Koningsspelen, de avondvierdaagse, het schoolreisje en het Zomerfeest.

De organisatie

De voorbereiding van deze activiteiten ligt in eerste instantie bij de activiteitencommissie. Voor de daadwerkelijke organisatie en uitvoering van de activiteiten werken we nauw samen met de klassenouders. Daarnaast hebben we een heleboel enthousiaste hulpouders/verzorgers die steeds weer bereid zijn te helpen bij versieren, opbouwen en het begeleiden van de activiteiten. De activiteiten worden (grotendeels) betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school vraagt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders. Met deze bijdrage alle activiteiten. Elke leerling neemt deel aan deze activiteiten, ongeacht of de vrijwillige bijdrage door zijn/haar ouder(s) betaald is. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2023/2024 is € 50,00 per leerling, hiervan worden onder meer de volgende zaken betaald:

 • Sinterklaas
 • Kerst(diner)
 • Muziekfestival
 • Lente-ontbijt
 • Eid Al Fitr (suikerfeest)
 • Koningsspelen
 • Schoolreisjes
 • Afscheid groep 8
 • Sportdagen
 • Zomerfeest
 • Buitenschoolse activiteiten b.v. de avondvierdaagse

De schoolleiding van de school legt jaarlijks aan de MR verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. De MR stelt de bijdrage jaarlijks vast.

Contact

Lijkt het je leuk om mee te denken en te helpen bij de organisatie van activiteiten voor de kinderen van Kindcentrum Rijnvliet gedurende het schooljaar? Meld je dan aan via ac.rijnvliet@gmail.com. Mocht je vragen hebben over wat het precies inhoudt om lid te zijn van de Activiteitencommissie, of heb je tips voor ons, dan horen we dat uiteraard ook graag!