Ouderbetrokkenheid

Op Kindcentrum Rijnvliet hechten wij grote waarde aan de betrokkenheid van onze ouders. Dit wordt formeel geregeld via de medezeggenschapsraad. Een aantal ouders van de school behartigd daarin de wensen en ideeën van alle ouders op diverse beleidsmatige zaken.

Daarnaast hebben wij een zeer betrokken activiteiten omissie. Deze commissie helpt en ondersteunt in de organisatie van veel leuke activiteiten op school (schoolreisje, feesten en vieringen etc.). Natuurlijk hebben wij ook klassenouders die in de groepen helpen met activiteiten.

Wil je helpen op het kindcentrum maar heb je niet altijd de tijd voor een commissie of groepje? Dat kan ook. Er zijn diverse dingen op het kindcentrum waar onze ouders in mee kunnen denken en helpen. Zo hebben we de ateliers geweldig mooi ingericht met hulp van ouders, denken ouders mee met de realisatie van een groen(er)plein en nog veel meer.Heb je een leuk idee of wil je bijdragen aan de ontwikkeling van ons kindcentrum? Loop dan lang bij de leerkracht(en), de ouders van de medezeggenschapsraad of de activiteitencomissie.