Klachtenregeling

Onvrede of klacht

Informele procedure: als er iets is, gaat u eerst naar de leerkracht. Komt u er samen niet uit dan bij de directeur (Hoe, wanneer, welke initiatieven bij de ouders). Wij maken graag een afspraak voor een gesprek met u als u zich zorgen maakt of onvrede heeft over een situatie.

SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze vindt u op de website.

 

Op onze school zijn Sam Haan en Carry Bootsman de klachtcontactpersonen, die de klager kan adviseren op welke wijze er het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. De klachtpersonen zijn bereikbaar via sam.haan@spoutrecht.nl en carry.bootsman@spoutrecht.nl

 

Het schoolbestuur heeft externe vertrouwenspersonen voor ouders en personeel benoemd, dit zijn Barbel Roeleveld en Joost van Dijck. Zij zijn rechtstreeks bereikbaar per mail via: barbel@cvp-plus.nl en joost@cvp-plus.nl of telefonisch: 070- 2600032.  De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Maak kennis met de externe vertrouwenspersonen.

 

Een klacht over iemand die betrokken is bij de school kan ook worden ingediend bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Op de website van ons bestuur staat de klachtenregeling die dat beschrijft: https://www.spoutrecht.nl/home/regelingen/ .