Buitenschoolse Opvang (BSO)

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de leeftijd van het kind. Het gaat hier om opvang vóór en na schooltijd, opvang op studiedagen en opvang in de schoolvakanties. De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten goed aan op de schooltijden van uw kind.

Voorschoolse opvang

Kindcentrum Rijnvliet biedt geen voorschoolse opvang aan.

Meer informatie en inschrijven

Klink hier.