Onderwijs

Wanneer kinderen ons kindcentrum verlaten, stappen ze zelfverzekerd de wereld in. Breed ontwikkeld, met de juiste kennis en vaardigheden en met een goed ontwikkeld gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar en de omgeving. Ze zijn in staat om zaken op waarde te schatten, keuzes te maken en boven zichzelf uit te stijgen. Zij kunnen ze als zelfstandige jonge mensen een volgende stap in hun schoolloopbaan en leven zetten. Ben je van Rijnvliet, dan ben je creatief en durf je buiten bestaande kaders te denken! 

Ons kindcentrum is de uitgelezen leer- en oefenplaats voor avontuur en ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Je leert over de wereld tijdens onze projecten (project based learning), je leert jezelf kennen en hoe je om gaat met anderen (De Vreedzame school). De vorming van ieders unieke krachten is niet iets wat je alleen ontdekt, op Rijnvliet leer hoe je ze benut en versterkt. We noemen dat zelfontplooiing of het vinden van je eigen unieke ik. Wie ben ik en wat is de bedoeling van mijn zijn? We willen kinderen helpen om het antwoord te vinden op die vraag. Kortom, vanuit passie, avontuur, ondernemerschap en well-being werken we aan een stevig fundament!

Vanuit deze visie stellen we drie pijlers in ons concept centraal:

1. Een onbegrensde ontwikkeling voor elk kind. Onbegrensd in de zin van leeftijd (0- 13 jaar), groepsdoorbroken werken en de indeling van de dag (onderwijs- en vrije tijd).

2. Kinderen en medewerkers werken vanuit het curriculum well-being aan een gezonde levensstijl, persoonlijke ontwikkeling, persoonsvorming, sociale vorming en bewustzijn en eigenaarschap van het eigen ontwikkelproces.

3. Binnen avontuurlijke, vakoverstijgende projecten, gerelateerd aan bestaande situaties of problemen, leren kinderen onder andere in samenhang en context kennis en vaardigheden aan. Ondernemerschap en passie staan hierbij centraal.