Protocol gedrag

Een goede pedagogische aanpak zou preventief moeten werken in het behouden van een veilig klimaat waarin iedereen gewaardeerd wordt en mag zijn wie hij/zij is. Helaas is het in sommige gevallen nodig om bij (ernstig) grensoverschrijdend gedrag extra maatregelen te treffen. Dit protocol beoogt duidelijkheid te verschaffen aan iedereen in/rond Kindcentrum Rijnvliet die te maken heeft met/of de veroorzaker is van grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag.